درب فرفورژه طرح ترک جنوبی

درب ترک جنوبی

  درب ترک جنوبی تک لنگه و دولنگه   یکی از خاص ترین و جذاب ترین درب های  شرکت ثامن فرفورژه می باشد.